Waarom worden we ziek?

  • 100% Vegan & Natuurlijk
  • Uniek Assortiment
  • Zichtbare Resultaten
  • Persoonlijke Online Begeleiding

Bacteriën en virussen zijn nooit de oorzaak van ziekte en daarom kunnen serums en prikjes ook nooit een ziekte genezen of voorkomen. Microben zoeken altijd een natuurlijke omgeving om te kunnen overleven en zich voort te kunnen planten. Zij voelen zich nergens zo thuis als in ziekelijk weefsel en vervuilde cellen – de werkelijke veroorzakers van ziekte.

Het probleem van ziekelijk weefsel

Ziekelijk weefsel ontstaat door de opeenstapeling van toxines en afvalstoffen die beschadiging brengen aan lichaamscellen. Hoe beschadigder deze zijn, des te beter kunnen de microben hier in gedijen.

Ziekelijk weefsel is het gevolg van een lichaam dat niet meer het vermogen heeft om zijn toxines en afvalstoffen af te voeren of te elimineren. Onze levensstijl, bewerkte voeding, symptoom-georiënteerde behandelingen en onopgeloste emoties zijn de belangrijkste oorzaken dat het natuurlijke ontgiftingsproces van het lichaam is gestagneerd.

Louis Pasteur’s bacterietheorie is een bewuste misleiding geworden waarbij het grote publiek in onze geïndustrialiseerde wereld wordt geïndoctrineerd met het idee, dat de ziekte van buitenaf komt en dus veroorzaakt wordt door externe factoren. Wij schuiven als mensen dus ook de verantwoordelijkheid af op bacteriën en virussen en zien niet in dat onze gezondheid eigenlijk de verantwoordelijkheid is van het individu. Dit heeft geleid tot massale verkoop van chemische medicijnen en prikjes. Met daarbij de miljardenwinsten die hiermee gemoeid gaan.

Onze maatschappij is slachtoffer geworden van Pasteur’s bacterietheorie waardoor de echte oorzaak, verziekt weefsel, niet wordt aangepakt. Dit gegeven leidt tot de ontwikkeling van chronische ziekten en kanker, om nog maar te zwijgen over de mogelijke komst van de superbacterie, als gevolg van het onnodig en onverantwoord voorschrijven van antibiotica. Antibiotica is alleen gerechtvaardigd als bacteriën levensbedreigend worden en niet zomaar bij elke bacteriële besmetting als gevolg van verziekt weefsel, waarbij het lichaam ook nog eens tegengewerkt wordt zichzelf te ontgiften.

De natuur is nooit zwart-wit. Is het jou wel eens opgevallen dat bacteriën of virussen nogal kieskeurig zijn in de keuze van een gastheer? Heb je jezelf ooit de vraag al eens gesteld waarom sommige mensen vaak verkouden worden en anderen juist niet?
Ziekte komt alleen voor bij mensen die verzwakt zijn. Vervuiling, toxische voeding, verhoogde stress niveaus, lage weerstand, slechte levensstijl, (naast genetische effecten) creëren een slecht werkend immuunsysteem. Iets waar wij nog meer negativiteit aan toe voegen door enkel de symptomen van een ziekte te bestrijden en dus nog meer gif in ons lichaam binnen te brengen.

Zo’n grote disbalans maakt het bloed uitermate geschikt als snelweg voor deze opportunistische microben, die graag een nieuwe woning betrekken.
Je ziet het, ziekte is de verantwoordelijkheid van het individu zelf, dat is een natuurwet.

Louis Pasteur gaf op zijn sterfbed toe dat hij zich schromelijk heeft vergist, maar onze medische staf heeft dit niet geaccepteerd en blijft maar doorgaan om microben als oorzaak te zien van ziekte in plaats van het gevolg van verziekt weefsel.

Wanneer het lichaam weer in balans is gebracht en de levensstijl wordt aangepast kan het prima en naar behoren haar afvalstoffen weer afvoeren. Daar zorgen onze zes uitscheidingsorganen wel voor. Vanuit de traditionele Chinese geneeskunde bezien raakt een uitscheidingsorgaan overactief als andere uitscheidingsorganen niet in staat zijn hun taak naar behoren te vervullen. De darm is het uitscheidingssysteem bij uitstek en het is niet verbazingwekkend, dat er een verband wordt gelegd tussen storingen van het darm-immuunsysteem en allergische, met cystevorming (hypererge) storingen van de huid en/of de longen.

Zijn jouw ogen geopend? Begrijp je nu het belang van ontgifting? Verwijder dus zo spoedig mogelijk die toxines uit je lichaam en zorg dat jij chronisch gezond blijft!

(Met dank aan Daniel Derweduwen, a.k.a. The Healthman – https://danielderweduwen.be/)

WordPress Video Lightbox Plugin