Disclaimer

  • 100% Vegan & Natuurlijk
  • Uniek Assortiment
  • Zichtbare Resultaten
  • Persoonlijke Online Begeleiding

Disclaimer

Deze website bevat informatie over voedingssupplementen. Deze zijn bedoeld als een aanvulling op de voeding. Het zijn geen geneesmiddelen en geen enkele uiteenzetting op deze website dient te worden opgevat als een claim of een bewering dat deze producten bedoeld zijn om te worden gebruikt bij de behandeling of preventie van enige ziekte. De eventuele adviezen zijn geheel vrijblijvend en liggen uitsluitend op het vlak van voeding en voedingssupplementen. Indien u lichamelijk ziek bent, raadpleeg dan een therapeut of (natuur)arts en volg zijn/haar adviezen. Qaqao Nederland B.V. en de aan haar gelieerde maatschappijen, noch de auteurs stellen zich aansprakelijk voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit de adviezen of eventuele onjuistheden of onvolledigheden, dan wel uit onjuist gebruik van de producten (zie bijsluiter). Niets uit deze publicatie mag worden gebruikt voor commercieel gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Qaqao Nederland B.V.

Vrouwen die borstvoeding geven, zwangere vrouwen, hartpatiënten, nierpatiënten, diabetici, mensen met chronische ziektes of aandoeningen, mensen met vertraagde darmperistaltiek of andere fysieke klachten wordt geadviseerd altijd eerst met een arts te overleggen alvorens voedingssupplementen te gebruiken. Qaqao Nederland B.V. stelt zich niet verantwoordelijk voor de medische effecten van het gebruik van haar producten.

WordPress Video Lightbox Plugin