Retourneren

  • 100% Vegan & Natuurlijk
  • Uniek Assortiment
  • Zichtbare Resultaten
  • Persoonlijke Online Begeleiding

Ben je niet tevreden en wil je je bestelling retourneren? Ook dat is eventueel een optie.

“Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Dit recht geldt niet voor producten die kunnen bederven binnen de bedenktermijn, deze producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jouw aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

We verzoeken je om zoveel mogelijk onze eigen procedure aan te houden:

  1. Vul het retour formulier in.
  2. Je retourverzoek wordt vervolgens door ons beoordeeld.
  3. Keuren we je verzoek goed, dan wijzen we de retouropdracht toe.
  4. Je ontvangt in dit geval een email met betrekking tot je retourmelding.
  5. In deze email vind je instructies voor een officiële retourorder.
  6. Je zendt de product(en) retour.

Gevolgen van de herroeping Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief eventuele verzendkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van jouw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je wilt ruilen of slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen er voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of jij hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. Je dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Jij bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg zijn van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Het is bijvoorbeeld niet nodig om de flesjes of zakjes te openen, om het product te beoordelen. Mochten er foto’s of video’s beschikbaar zijn van de reden van de retour, stuur deze dan naar ons toe. Hiermee kunnen wij beter jouw aanvraag beoordelen.

Retouradres:

Q-Health Europe
Rozendaal 1
1141VX Monnikendam

WordPress Video Lightbox Plugin